Några exempel på våra tjänster

  • Rot arbete.
  • Totalentreprenad.

  • Om- och tillbyggnader

  • Servicearbeten vid skadegörelse

  • Snickeriarbeten tex byte av kök ,

  • Båtar , service underhåll reparationer.
  • El underhåll på båtar samt uppgraderingar.
 

 


  • Ta gärna kontakt med oss angående dina behov och önskemål!